Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Προπτυχιακές Σπουδές

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά πληροφορίες σχετικά με τις Προπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών. Πιο συγκεκριμένα:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο Κανονισμός σπουδών του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών (ΤΠΨΤ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περιλαμβάνει ένα σύνολο πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται με τη φοιτητική ζωή, την υλοποίηση του οδηγού σπουδών και βασίζονται στις αποφάσεις του Πανεπιστημίου και της κείμενης νομοθεσίας. Ο Κανονισμός Σπουδών Περιλαμβάνει θέματα σχετικά με Διοικητικές Διαδικασίες, με την Ακαδημαϊκή Δεοντολογία και τον Κανονισμό Εξετάσεων. 

Δείτε τον αναλυτικό Κανονισμό Σπουδών εδώ:


ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών (ΤΠΨΤ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και τους στόχους του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), τις άτυπες κατευθύνσεις, την δομή του προγράμματος σπουδών, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, την πρακτική άσκηση των φοιτητών καθώς πληροφορίες σχετικά με τους σύμβουλους σπουδών

Δείτε τον αναλυτικό Οδηγό Σπουδών εδώ:


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Δείτε τα αναλυτικά περιγράμματα των μαθημάτων του Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 εδώ:


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Δείτε τη θεματική κατάταξη των μαθημάτων του Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 εδώ:


ΜΑΘΗΜΑΤΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Δείτε τη λίστα μαθημάτων ψηφιακών δεξιοτήτων του Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 εδώ:


ΕΥΔΟΞΟΣ: Συγγράμματα Μαθημάτων ΤΠΨΤ

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει την σελίδα του ΤΠΨΤ στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ και τις καταστάσεις μαθημάτων-συγγραμμάτων για όλα τα ακαδημαϊκά έτη του τμήματος. Στην σελίδα, οι φοιτητές μπορούν να περιηγηθούν στα συγγράμματα των μαθημάτων βρίσκοντας πληροφορίες για τα βιβλία, τον κωδικό τους στο σύστημα αλλά και συναφείς επιλογές.

Δείτε τα Συγγράμματα Μαθημάτων του ΤΠΨΤ στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ


Κατατάξεις-Μετεγγραφές-Εγγραφές

Πληροφορίες σχετικά με θέματα κατατάξεων, μετεγγραφών και εγγραφών των φοιτητών στο τμήμα.