Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

TRAILER / VIDEO ΤΠΨΤ

TRAILER ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΠΨΤ ΣΤΗΝ PQ 2023

• ΤΠΨΤ PQ 2023 επιμελητές: Αθηνά Στούρνα και Βασίλης Ψαρράς
• Δημιουργική επιμέλεια βίντεο, σχεδιασμός trailer, poster και website: Βασίλης Ψαρράς
• Έτος: 2023 (08-18 Ιουνίου, Πράγα)

Σημείωση: Τα πνευματικά δικαιώματα των εκάστοτε έργων ανήκουν στους δημιουργούς και χρησιμοποιήθηκαν για προωθητικούς και μη-κερδοσκοπικούς σκοπούς

Περισσότερες πληροφορίες: https://transientluminousevents.wordpress.com/