Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Χαιρετισμός Κοσμήτορα

Αγαπητά μέλη της φοιτητικής κοινότητας, αγαπητές/οι επισκέπτες,

Σας καλωσορίζουμε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η Σχολή μας στοχεύει στην θεωρητική και καλλιτεχνική κατάρτιση στις θεατρικές σπουδές, τις σπουδές στον ευρύτερο χώρο των παραστατικών και των ψηφιακών τεχνών, καθώς και στην καλλιτεχνική και εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς του θεάτρου, της επιτέλεσης (performance) και των ψηφιακών καλλιτεχνικών εφαρμογών. Παράλληλα, υποστηρίζει τη σύνδεση της έρευνας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας με την κοινωνία μέσω της συμμετοχής των φοιτητών/τριών, αποφοίτων και ερευνητών/ερευνητριών της σε επιστημονικές εκδηλώσεις, καλλιτεχνικά και πολιτιστικά δρώμενα, καθώς και στο δημόσιο διάλογο.

Η Σχολή Καλών Τεχνών εστιάζει στη δύναμη της επιστήμης και των τεχνών για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών σε μια κοινωνία δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και με σεβασμό στα γράμματα και τις τέχνες. Επίσης, επενδύει στην ενδυνάμωση της κριτικής και ερευνητικής σκέψης, της αισθητικής καλλιέργειας και του ουμανιστικού πνεύματος. Συνδυάζοντας την επιστήμη με την τέχνη, με άξονα τη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία, προωθεί και ενθαρρύνει την επιστημονική και πολιτιστική συμμετοχή, την κινητικότητα των φοιτητών και φοιτητριών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους με στόχο τόσο την πολύπλευρη καλλιέργεια τους όσο και την εξασφάλιση επαγγελματικής αποκατάστασης μετά την αποφοίτησή τους, στους τομείς της ακαδημαϊκής έρευνας, της εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) και της καλλιτεχνικής αγοράς. Η Σχολή μας απαρτίζεται από δύο Τμήματα, το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και το Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών στα οποία προσφέρονται προγράμματα σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.

Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της Σχολής, υποστηρίζεται από εξειδικευμένους/ες επιστήμονες, οι οποίοι διδάσκουν ποικίλα μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής – καλλιτεχνικής κατεύθυνσης. Επίσης, καταρτισμένο και πρόθυμο, διοικητικό προσωπικό στελεχώνει τις Γραμματείες των δυο Τμημάτων μας, την Βιβλιοθήκη και το Τμήμα των υπολογιστών. Τέλος, το τεχνικό προσωπικό της Σχολής μεριμνά για την άρτια λειτουργία των τεχνικών υποδομών. Όλοι/ες, σε συνεργασία, πλαισιώνουμε τα προπτυχιακά αλλά και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με στόχο την παροχή πλήρους κατάρτισης θεωρητικής και καλλιτεχνικής αλλά και για να καταστούν οι απόφοιτοι/ες μας ενεργοί πολίτες, που θα εφαρμόσουν στην πράξη και θα υπερασπιστούν ανθρωπιστικές αξίες και κοινωνικές ευαισθησίες.

Ευχόμαστε σε όλα τα μέλη της φοιτητικής κοινότητας της Σχολής μας, να απολαύσετε τις σπουδές σας και να χαρείτε τα φοιτητικά σας χρόνια. Θα είμαστε πάντα δίπλα σας.

Γιάννης Λεοντάρης
Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Κοσμήτορας Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ναύπλιο, Σεπτέμβριος 2023