Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Διαδικασία Εγγραφής PostDoc

Πληροφορίες για τα βήματα εγγραφής και έγγραφα προς κατάθεση για τους υποψήφιους/ες μεταδιδακτορικούς ερευνητές/τριες του ΤΠΨΤ