Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Διοικητικό ΠροσωπικόΣοφία
Κυριακοπούλου


Σωτηρία
Παπαγεωργίου  • Κυριακοπούλου Σοφία – διοικητική υπάλληλος Γραμματείας ΤΠΨΤ (sofkiria@uop.gr)
  • Παπαγεωργίου Σωτηρία – διοικητική υπάλληλος Γραμματείας ΤΠΨΤ (s.papageorgiou&@uop.gr)

Αφυπηρετήσασα προϊσταμένη Γραμματείας ΤΠΨΤ

  • Διαμαντίδου Δήμητρα – πρώην προϊσταμένη Γραμματείας ΤΠΨΤ