Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Κοσμητεία Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Τα εκλεγμένα μέλη της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που ανασυγκροτούν τα συλλογικά όργανα της Κοσμητείας και της Γενικής Συνέλευσης Σχολής Καλών Τεχνών με επικεφαλής τον Κοσμήτορα, ανά βαθμίδα και κατηγορία:

Κοσμήτορας
Χρήστος Καρδαράς – Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών

ΜΕΛΗ ΔΕΠ
Λεοντάρης Γιάννης – Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Παπαδοπούλου Ιωάννα – Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Τζαρτζάνη Ιωάννα – Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Ελ Ράχεμπ Αικατερίνη – Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών
Ευκλείδης Αλέξανδρος – Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών
Ψαρράς Βασίλης – Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Πρόεδροι Τμημάτων
Σπυροπούλου Αγγελική – Πρόεδρος Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Κοτζαμάνη Μαρίνα – Πρόεδρος Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ
Βασιλάκου Αντωνία – τακτικό μέλος
Βογιατζάκη Εμμανουέλα – αναπληρωματικό μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ
Κόνδης Γεώργιος – τακτικό μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ
Καραγιάννη Μαρία – τακτικό μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες) δεν έχουν εκλέξει εκπροσώπους, μολονότι έχουν ενημερωθεί με το υπ. αρ. 147/28.6.21 (ΑΔΑ:6ΨΥΕ469Β7Δ-ΥΗΞ).