Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Κοσμητεία Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Τα εκλεγμένα μέλη της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που ανασυγκροτούν τα συλλογικά όργανα της Κοσμητείας και της Γενικής Συνέλευσης Σχολής Καλών Τεχνών με επικεφαλής τον Κοσμήτορα, ανά βαθμίδα και κατηγορία:

Κοσμήτορας

Λεοντάρης Γιάννης – Καθηγητής ΤΘΣ, Κοσμήτορας Σχολής Καλών Τεχνών ΠΑΠΕΛ (2023-σήμερα)

………………………………………..

ΜΕΛΗ ΔΕΠ
Παπαδοπούλου Ιωάννα – Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (ΤΘΣ)
Τζαρτζάνη Ιωάννα – Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (ΤΘΣ)
Ελ Ράχεμπ Αικατερίνη – Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (ΤΠΨΤ)
Ευκλείδης Αλέξανδρος – Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (ΤΠΨΤ)
Ψαρράς Βασίλης – Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (ΤΠΨΤ)

………………………………………..

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΘΣ και ΤΠΨΤ
Σπυροπούλου Αγγελική – Καθηγήτρια ΤΘΣ, Πρόεδρος ΤΘΣ (2019-2023) / Αθανάσιος Μπλέτσιος – Καθηγητής ΤΘΣ, Πρόεδρος ΤΘΣ (2023-σήμερα)
Κοτζαμάνη Μαρίνα – Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΘΣ, προσ. Πρόεδρος ΤΠΨΤ (2019-σήμερα)

………………………………………..

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ
Βασιλάκου Αντωνία – Μέλος ΕΕΠ ΤΘΣ, τακτικό μέλος
Βογιατζάκη Εμμανουέλα – Μέλος ΕΕΠ ΤΘΣ, αναπληρωματικό μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ
Κόνδης Γεώργιος – Μέλος ΕΔΙΠ ΤΠΨΤ, τακτικό μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ
Καραγιάννη Μαρία – Μέλος ΕΤΕΠ ΤΘΣ, τακτικό μέλος

………………………………………..

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες) δεν έχουν εκλέξει εκπροσώπους, μολονότι έχουν ενημερωθεί με το υπ. αρ. 147/28.6.21 (ΑΔΑ:6ΨΥΕ469Β7Δ-ΥΗΞ).

………………………………………..

Διατελέσαντες Κοσμήτορες

Καρδαράς Χρήστος – Καθηγητής ΤΘΣ, Διατελέσας Κοσμήτορας Σχολής Καλών Τεχνών ΠΑΠΕΛ (Δεκ 2017 – Αυγ 2023)