Στην παρούσα ενότητα θα φιλοξενείται υλικό σχετικά με την αξιολόγηση του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών με την μορφή κειμένου και επισυναπτόμενων αρχείων (pdf, excel)

Ενημερωμένο: Απριλίου