Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

ERASMUS ΣΠΟΥΔΕΣ

Δείτε στον διαδραστικό χάρτη τις πανεπιστημιακές συνεργασίες του ΤΠΨΤ με ιδρύματα του εξωτερικού στο πλαίσιο του ERASMUS


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Το Πρόγραμμα Erasmus+ πήρε το όνομά του από την αναγνωρισιμότητα του Προγράμματος Erasmus στο πλαίσιο των προηγουμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό στοχεύει στην ανάδειξη των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης. Το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές εγγεγραμμένους σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού με πλήρη αναγνώριση για το διάστημα των σπουδών τους. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε φορέα υποδοχής του εξωτερικού με πλήρη αναγνώριση για το διάστημα του έργου τους (πληροφορίες: erasmus.uop.gr)

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ERASMUS+ ΣΤΟ ΤΠΨΤ

Η κινητικότητα των φοιτητών στο ΤΠΨΤ γίνεται μέσω του Erasmus+ και ρυθμίζεται κεντρικά, από τον ιδρυματικό κανονισμό Erasmus+ (ΠΑΠΕΛ). Το ΤΠΨΤ επιβλέπει την λειτουργία του Erasmus+ στο τμήμα μέσω ενός ακαδημαϊκού συντονιστή, που ορίζεται από την Γ.Σ. Ο ακαδημαϊκός συντονιστής συνεργάζεται με το γραφείο Erasmus+ του ΠΑΠΕΛ, καθώς και με τα ιδρύματα υποδοχής και επίσης μεριμνά για την σύναψη νέων συμφωνιών που να αντανακλούν στα ερευνητικά και καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα του τμήματος. Επιπλέον, ο συντονιστής οργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις με στόχο την προώθηση του προγράμματος και αξιολογεί μία φορά ανά εξάμηνο τις αιτήσεις για την λήψη της υποτροφίας Erasmus+ φοιτητών του τμήματος, καθώς και τις αιτήσεις εισερχομένων φοιτητών Erasmus+ . Σε ατομικό επίπεδο, καθοδηγεί τους φοιτητές/τριες ως προς κάθε ακαδημαϊκό ζήτημα που άπτεται της μετακίνησης, από την επιλογή φορέα ως την επιλογή μαθημάτων στο εξωτερικό. Επιπλέον, έχει την ευθύνη της αναγνώρισης των μαθημάτων στο οικείο τμήμα. Τέλος, οι συντονιστές επιβλέπουν επίσης την ομαλή ένταξη των εισερχόμενων φοιτητών Erasmus+ στο τμήμα και τους παρέχουν συμβουλευτική. Ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα συμβαλλόμενα ιδρύματα για τους/τις εξερχόμενους φοιτητές/τριες υπάρχουν στο Erasmus+ UOP και στην ιστοσελίδα ΤΠΨΤ.

 

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ
ΙΔΡΥΜΑ ΧΩΡΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
(ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(ST: μήνες ΤS: εβδ./ώρες S: εβδ. P: πρακτική)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
(ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(ST: μήνες ΤS: εβδ./ώρες S: εβδ. P: πρακτική)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ST)
U: Und. P: Post. D: Doct.
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ (TS) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (S) ST TS S Ρ ST TS S ST TS S Ρ
1 Escuela Superior de Arte Dramatico de Malaga
(E MALAGA O3)
ΙΣΠΑΝΙΑ www.esadmalaga.com 2021/27 4U/P/D 2 2 24 1w-8h TBD ΤΕΧΝΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ B2 4U 2 2 24 1w-8h TBD ΤΕΧΝΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΑ B1 Κοινή συμφωνία με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
2 Akademie Muzuckych umeni v Praze
(CZ PRAHA O4)
ΤΣΕΧΙΑ www.amu.cz 2021/27 1U/P 1 1 6 5d-8h 5d ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ B2 1U/P 1 1 6 5d-8h 5d ΤΕΧΝΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ B2 Κοινή συμφωνία με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
3 DANZERTI Basque Higher School of Drama and Dance
(E BILBA O73)
ΙΣΠΑΝΙΑ www.dantzerti.eus 2021/27 2U/P 1 TBD 20 1w TBD ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑ ΑΓΓΛΙΚΑ B2 2U/P 1 20 1w TBD ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ B2
4 Escuela Superior de Arte Dramatico de Sevilla
(E SEVILLA 06)
ΙΣΠΑΝΙΑ www.esadsevilla.com 2021/27 2U 1 1 12 5d-8h TBD ΤΕΧΝΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ B2 2U 1 1 12 5d-8h TBD ΤΕΧΝΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΑ B2
5 Academy of Art in Szczecin
(PL SZCZEC I15)
ΠΟΛΩΝΙΑ www.akademiasztuki.eu 2021/27 2U/P TBD 6 10 TBD 42 ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ B2 2U/P TBD 6 10 TBD 42 ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ B1
6 Academy of Fine Arts of Bari
(I BARI02)
ΙΤΑΛΙΑ www.accademiabelleartiba.it 2021/27 1U/P 1 1 6 TBD TBD ΤΕΧΝΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ B2 1U/P 1 1 6 TBD TBD ΤΕΧΝΕΣ ΙΤΑΛΙΚΑ B1 / ΑΓΓΛΙΚΑ B2
7 Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi.
(PL LODZ05)
ΠΟΛΩΝΙΑ asp.lodz.pl/index.php/pl/about-the-academy 2021/29 1U/P 1 1 6 5d 5d Animation, Φωτογραφία και Πολυμέσα ΕΛΛΗΝΙΚΑ B1 / ΑΓΓΛΙΚΑ B1 1U 1 1 6 5d 5d Animation, Φωτογραφία και Πολυμέσα ΠΟΛΩΝΙΚΑ B1 / ΑΓΓΛΙΚΑ B1
8 Real Escuela Superior de Arte Dramático ΙΣΠΑΝΙΑ www.resad.es 2021/29 2 9 TBD TBD ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ B2 / ΑΓΓΛΙΚΑ B2 2 9 TBD TBD ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Β2 Κοινή συμφωνία με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
9 Frederick University ΚΥΠΡΟΣ www.frederick.ac.cy/ 2021/29 2 12 7 7 12 ΤΕΧΝΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ B2 2 12 7 7 12 ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Β2 Κοινή συμφωνία με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
10 Universitatea de Arte din Targu Mures ΡΟΥΜΑΝΙΑ www.uat.ro/en/ 2021/29 2 TBD TBD 2 ΤΕΧΝΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ B2 2 TBD TBD 2 ΤΕΧΝΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Β2
11 Institut del Teatre ΙΣΠΑΝΙΑ www.institutdelteatre.cat 2021/29 2 2 1 6 5d 5d ΤΕΧΝΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ B1 2 2 1 6 5d 5d ΤΕΧΝΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Β1 Κοινή συμφωνία με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
12 Akademie Muzuckych umeni v Praze
(CZ PRAHA O4) FAMU (The Film and TV School)
ΤΣΕΧΙΑ www.famu.cz 2021/27 1U/P TBD TBD 6 TBD TBD ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ B2 1U/P TBD TBD 6 TBD TBD Οπτικοακουστικές τεχνικές και παραγωγή μέσων ΑΓΓΛΙΚΑ B2
13 Universite de Liège ΒΕΛΓΙΟ https://www.uliege.be/cms/c_8699436/en/uliege 2022/29 2U/P 2 2 10 10d TBD ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ B2 2U/P 2 TBD 10 TBD TBD ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ B2, ΓΑΛΛΙΚΑ B2
14 Latvijas Kulturas Akademija/Latvian Academy of Culture ΛΕΤΟΝΙΑ https://lka.edu.lv/en/ 2022/29 2U/P 2 TBD 10 10d TBD ΤΕΧΝΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ B2 2U/P 2 TBD 10 10d TBD ΤΕΧΝΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ B2
15 UNIVERSITE DE LILLE, Faculté des Humanités (F LILLE103) ΓΑΛΛΙΑ univ-lille.fr 2023/29 4U 2 TBD 24 10d 10 ΤΕΧΝΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ B1 4U 2 TBD 24 10d TBD ΤΕΧΝΕΣ ΓΑΛΛΙΚΑ B2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ / ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές από 2 έως 12 μήνες σε κινητικότητα με φυσική παρουσία ανά κύκλο σπουδών, από το 1ο έτος των σπουδών τους. Η περίοδος αυτή μπορεί να περιλαμβάνει συμπληρωματικά μια περίοδο πρακτικής άσκησης, εφόσον προγραμματιστεί, και μπορεί να οργανωθεί με διαφορετικούς τρόπους: 1) είτε η μία δραστηριότητα μετά την άλλη 2) είτε και οι δύο ταυτόχρονα. Ο συνδυασμός ακολουθεί τους κανόνες χρηματοδότησης που αφορούν την κινητικότητα για σπουδές. Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει ο φοιτητές που μετακινείται για σπουδές ή για πρακτική άσκηση θεωρείται ως συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας. Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με την χώρα υποδοχής ως εξής:

ΟΜΑΔΑ 1 | ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

  • ΧΩΡΕΣ: Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ιρλανδία, Λίχτενσταϊν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία | Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 14: Νήσοι Φερόες, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο
  • ΠΟΣΟ: Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (ευρώ/μήνα): 520e

ΟΜΑΔΑ 2 | ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΜΕΣΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

  • ΧΩΡΕΣ: Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Μάλια, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία | Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 5: Ανδόρα, Μονακό, Σαν Μαρίνο, Βατικανό
  • ΠΟΣΟ: Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (ευρώ/μήνα): 470e

ΟΜΑΔΑ 3 | ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

  • ΧΩΡΕΣ: Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία
  • ΠΟΣΟ: Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (ευρώ/μήνα): 420e

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Φοιτητές/τριες και προσφάτως αποφοιτήσαντες/σασες με λιγότερες ευκαιρίες που συμμετέχουν σε σπουδές ή πρακτική άσκηση, λαμβάνουν μια συμπληρωματική ενίσχυση πέραν της επιχορήγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την κάλυψη των ατομικών δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, ύψους 250e ευρώ ανά μήνα. Βρείτε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στο PDF


Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α

Υπεύθυνη Γραφείου ERASMUS+: Βασιλική Γιωννά ( Τηλ. +30-27520-70222 // Εmail: erasmus@uop.gr )

Ακαδημαϊκή υπεύθυνη ΤΠΨΤ: Αθηνά Στούρνα // Email: astourna@uop.gr