Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στην παρούσα ενότητα θα υπάρξουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που θα παρέχει το τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών στο μέλλον.