Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

ERASMUS ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκησή τους σε Φορέα Απασχόλησης χώρας του Προγράμματος Erasmus+, με διάρκεια κινητικότητας από 2 έως 12 μήνες ή ό,τι ισχύει με κάθε σχετική τροποποίηση των κανόνων του Προγράμματος. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να ακολουθήσουν σε συνδυασμό, σπουδές και πρακτική άσκηση, οπότε η κινητικότητα θα είναι διάρκειας μέχρι 12 μηνών συνεχόμενη στον ίδιο φορέα, ή ό,τι ισχύει με κάθε τροποποίηση των κανόνων του Προγράμματος. Οι φοιτητές/τριες είναι υπεύθυνοι/ες να βρουν φορέα πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Περισσότερες πληροφορίες στο: http://erasmus.uop.gr/

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ / ΠΑΡΟΧΕΣ

Μηνιαία επιχορήγηση μέσω του προγράμματος ERASMUS+ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Φοιτητές/τριες και προσφάτως αποφοιτήσαντες/σασες με λιγότερες ευκαιρίες που συμμετέχουν σε σπουδές ή πρακτική άσκηση, λαμβάνουν μια συμπληρωματική ενίσχυση πέραν της επιχορήγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την κάλυψη των ατομικών δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, ύψους 250e ευρώ ανά μήνα. Βρείτε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στο PDF