Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Πολιτική Ποιότητας ΠΑΠΕΛ

Πληροφορίες για την Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (University of the Peloponnese) έχει ως αποστολή την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και έρευνας, ενώ παράλληλα στηρίζει το κοινωνικό γίγνεσθαι, στο οποίο εντάσσεται και αναπτύσσεται. Για την πραγματοποίηση της αποστολής του το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου εφαρμόζει την ακόλουθη πολιτική ποιότητας, η οποία καλύπτει τους άξονες που ορίζονται για τη διασφάλιση ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και συνδέεται άμεσα με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος.

Δείτε στον σύνδεσμο ως PDF την ανανεωμένη Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου