Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Ακαδημαϊκοί σύμβουλοι

Ο θεσμός των Συμβούλων ΣπουδώνΑκαδημαϊκών Συμβούλων) αποτελεί μια σημαντική διαδικασία στο ΤΠΨΤ για τους φοιτητές/τριες αποσκοπώντας να δημιουργήσει τις συνθήκες άμεσης επικοινωνίας μεταξύ αυτών και των υπεύθυνων καθηγητών τους. Πιο συγκεκριμένα, οι Σύμβουλοι Σπουδών παρέχουν υπηρεσίες προσανατολισμού, συμβουλευτικής και υποστήριξης σε θέματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (ΤΠΨΤ), στη φοίτησή τους, στην επαγγελματική εξέλιξη και σταδιοδρομία στα πεδία και τις συγκλίσεις των παραστατικών και ψηφιακών τεχνών καθώς και σε άλλα κοινωνικά και προσωπικά ζητήματα. Περισσότερες πληροφορίες για τον θεσμό των Συμβουλων Σπουδών στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Οι συναντήσεις κατά την διάρκεια του έτους τεκμηριώνονται από την ενημέρωση των ομάδων/διδάσκοντα μέσω εμαιλ καθώς επίσης και από τις γραπτές εκθέσεις ανατροφοδότησης που ενημερώνεται η ΓΣ του ΤΠΨΤ και αποθηκεύονται στο αρχείο του Τμήματος.

Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι του ΤΠΨΤ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 ορίζονται ως ακολούθως:

Σημείωση: Τα κεφαλαία γραμματα π.χ. Α-Κ, Κ-Π, Π-Ψ αναφέρονται ενδεικτικά στο εύρος επωνύμων των φοιτητών/τριων που είναι υπεύθυνος/η ο/η κάθε διδάσκων/ουσα

_______________________________________________________

1ο ΕΤΟΣ

Α-Κ→ Γιωτάκη Τζίνα (Επίκουρη Καθηγήτρια)

Κ-Π→ Θάνου Χαρά (μέλος ΕΕΠ)

Π-Ψ→ Στούρνα Αθηνά (Επίκουρη Καθηγήτρια)

_______________________________________________________

2ο ΕΤΟΣ

Α-Κ→ Βαρσαμοπούλου Μαρία (μέλος ΕΕΠ)

Κ-Π→ Κόνδης Γεώργιος (μέλος ΕΔΙΠ)

Π-Ψ→ Ψαρράς Βασίλης (Επίκουρος Καθηγητής)

_______________________________________________________

3ο ΕΤΟΣ

Α-Κ→ Ελ Ράχεμπ Κατερίνα (Επίκουρη Καθηγήτρια)

Κ-Π→ Ματσούκας Παναγιώτης (μέλος ΕΕΠ)

Ρ-Ψ→ Πλάτσκου Στέλλα (μέλος ΕΕΠ)

_______________________________________________________

4ο ΕΤΟΣ

Α-Κ→ Βασιλόπουλος Νίκος (μέλος ΕΔΙΠ)

Κ-Π→ Ευκλείδης Αλέξανδρος (Επίκουρος Καθηγητής)

Π-Ψ→ Θεοδωρόπουλος Αναστάσιος (Επίκουρος Καθηγητής)

_______________________________________________________