Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΠΨΤ

Δείτε στον σύνδεσμο Κατάλογος Προσωπικού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τις διευθύνσεις εμαιλ και στοιχεία επικοινωνίας των διδασκόντων/διδασκουσων και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών