Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Ταυτότητα

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα το 2000 και άρχισε να λειτουργεί το 2002 με έδρα την Τρίπολη. Δραστηριοποιείται στις 5 πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Τρίπολη, Κόρινθος, Ναύπλιο, Σπάρτη, Καλαμάτα) και στην Πάτρα. Αποτελείται από 9 Σχολές και 22 Τμήματα. Προσφέρει προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές καθώς και επιμορφωτικές δράσεις δια βίου μάθησης. Βασικός στόχος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι η δημιουργική συμβολή στην ανάπτυξη της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελληνική περιφέρεια με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές που να ανταποκρίνονται ως προς το περιεχόμενο των σπουδών, την έρευνα και την διδασκαλία στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου ακαδημαϊκού ιδρύματος τόσο με εθνική όσο και διεθνή εμβέλεια.

Η Σχολή Καλών Τεχνών ιδρύθηκε το 2003, με ταυτόχρονη σύσταση του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (ΤΘΣ) του οποίου στόχος αποτελεί η επιστημονική μελέτη του θεατρικού φαινομένου και την καλλιτεχνική εκπαίδευση στον χώρο του θέατρου. Το 2019 το Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (ΤΠΨΤ) ήρθε να αναδείξει καινοτόμες συγκλίσεις των παραστατικών και ψηφιακών καλλιτεχνικών πεδίων. Τα δύο τμήματα (ΑΕΙ) έχουν έδρα το Ναύπλιο.