Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Διοίκηση

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρόεδρος του Τμήματος 
Μαρίνα Κοτζαμάνη – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (ΤΘΣ)

Αντιπρόεδρος Τμήματος
Νικόλαος Τσελίκας – Αναπληρωτής Καθηγητής (ΤΠΤ) 


Η Γενική Συνέλευση του ΤΠΨΤ απαρτίζεται από τα μέλη (με αλφαβητική σειρά):

ΜΕΛΗ ΔΕΠ
Γεωργία Γιωτάκη – Επίκουρη Καθηγήτρια (υπό αποδοχή διορισμού)
Ελ Ράχεμπ Κατερίνα – Επίκουρη Καθηγήτρια 
Ευκλείδης Αλέξανδρος – Επίκουρος Καθηγητής
Θεοδωρόπουλος Αναστάσιος – Επίκουρος Καθηγητής
Κοτζαμάνη Μαρίνα – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (ΤΘΣ), Πρόεδρος ΤΠΨΤ
Στούρνα Αθηνά – Επίκουρη Καθηγήτρια
Νικόλαος Τσελίκας – Αναπληρωτής Καθηγητής (ΤΠΤ), Αντιπρόεδρος ΤΠΨΤ
Ψαρράς Βασίλης – Επίκουρος Καθηγητής

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ
υπό διαμόρφωση

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ
υπό διαμόρφωση

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Κυριακοπούλου Σοφία


Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΠΨΤ 
Μαρίνα Κοτζαμάνη – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (ΤΘΣ), Πρόεδρος ΤΠΨΤ
Νικόλαος Τσελίκας – Αναπληρωτής Καθηγητής (ΤΠΤ), Αντιπρόεδρος ΤΠΨΤ
Γεώργιος Λέπουρας – Καθηγητής (ΤΠΤ), 
Αστέριος Τσιάρας – Καθηγητής (ΤΘΣ)
Αγγελική Σπυροπούλου – Καθηγήτρια (ΤΘΣ)