Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Δέσποινα Μουζάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κινηματογράφου ΑΠΘ