Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Γιώργος Κουμεντάκης

Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΕΛΣ