Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι ΕΣΠΑ

Έτος 2022-2023

Κοίλιας Αλέξανδρος (2022-σήμερα) 📧

Μαλαπέρδας Γεώργιος (2022-σήμερα) 📧

Στεργίου Νάϊρα (2021-σήμερα) 📧

Τζάκου Άννα (2019-σήμερα) 📧


Προηγούμενα έτη:

Δημητρακοπούλου Στυλιανή (2019-2022)

Ζαρακοβίτης Δημήτρης (2021-2022)

Κολλιοπούλου Ελένη (2021-2022)

Μπερδούσης Ιωάννης (2021-2022)

Παναγιωτίδη Βάγια (2021-2022)

Προύσαλη Ευανθία (2019-2020)

Ροϊνιώτη Ελίνα (2022-2023) 📧

Ταλιάννη Κατερίνα (2021, 2022)