Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι ΕΣΠΑ

 • Κοίλιας Αλέξανδρος (2022-σήμερα) 📧
 • Μαλαπέρδας Γεώργιος (2022-σήμερα) 📧
 • Ροϊνιώτη Ελίνα (2022-σήμερα) 📧
 • Στεργίου Νάϊρα (2021-σήμερα) 📧
 • Τζάκου Άννα (2019-σήμερα) 📧

Προηγούμενα έτη:

 • Δημητρακοπούλου Στυλιανή (2019-2022)
 • Ζαρακοβίτης Δημήτρης (2021-2022)
 • Κολλιοπούλου Ελένη (2021-2022)
 • Μπερδούσης Ιωάννης (2021-2022)
 • Παναγιωτίδη Βάγια (2021-2022)
 • Προύσαλη Ευανθία (2019-2020)
 • Ταλιάννη Κατερίνα (2021, 2022)