Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (ΤΠΨΤ)

Το Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (ΤΠΨΤ) ιδρύθηκε το 2019 με έδρα το Ναύπλιο (Ν. Αργολίδας). Ανήκει στην Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η οποία ιδρύθηκε το 2003 με ταυτόχρονη σύσταση του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (ΤΘΣ). 

Η άφιξη του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας έχει ως βασικό στόχο την ανάδειξη των καινοτόμων συγκλίσεων των παραστατικών (performing arts) και ψηφιακών καλλιτεχνικών πεδίων (digital arts). 

To ΤΠΨΤ προσφέρει ένα πλούσιο και προηγμένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) το οποίο αναπτύσσει και προάγει γνώση σε καλλιτεχνικά, ερευνητικά και τεχνολογικά πεδία των παραστατικών και ψηφιακών τεχνών, δίνοντας έμφαση σε κοινωνικές, εκπαιδευτικές, τεχνολογικές και πολιτιστικές εφαρμογές και προσεγγίσεις αυτών. 

Το ΤΠΨΤ αποτελεί το πρώτο τμήμα στην Ελλάδα, το οποίο εστιάζει εξ΄ολοκλήρου σε νέες/υβριδικές προσεγγίσεις σύγχρονης καλλιτεχνικής πράξης και έρευνας που αφορούν την σύνδεση παραστατικών (επιτέλεση, χορός, θέατρο) και ψηφιακών τεχνών (ψηφιακή επιτέλεση, εικονική πραγματικότητα, διαδραστικά/ψηφιακά μέσα-τεχνολογίες). 

Το ΤΠΨΤ αφορά το 1ο, 2ο, 3ο, 4ο επιστημονικό πεδίο και η εισαγωγή των φοιτητών / φοιτητριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας των Πανελληνίων Εξετάσεων.