Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για την επιλογή 10 φοιτητών/τριών για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για την επιλογή 10 φοιτητών/τριών για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων