ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΠΨΤ- ανακοινοποίηση στο ορθό