Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

ERASMUS

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ
ΙΔΡΥΜΑ ΧΩΡΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
(ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(ST: μήνες ΤS: εβδ./ώρες S: εβδ.)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
(ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(ST: μήνες ΤS: εβδ./ώρες S: εβδ.)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ST)
U: Und. P: Post. D: Doct.
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ (TS) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (S) ST TS S ST TS S ST TS S
1 Escuela Superior de Arte Dramatico de Malaga
(E MALAGA O3)
ΙΣΠΑΝΙΑ www.esadmalaga.com 2021/27 4U/P/D 2 2 24 1w-8h TBD ΤΕΧΝΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ B2 4U 2 2 24 1w-8h TBD ΤΕΧΝΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΑ B1 Κοινή συμφωνία με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
2 Akademie Muzuckych umeni v Praze
(CZ PRAHA O4)
ΤΣΕΧΙΑ www.amu.cz 2021/27 1U/P 1 1 6 5d-8h 5d ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ B2 1U/P 1 1 6 5d-8h 5d ΤΕΧΝΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ B2 Κοινή συμφωνία με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
3 DANZERTI Basque Higher School of Drama and Dance
(E BILBA O73)
ΙΣΠΑΝΙΑ www.dantzerti.eus 2021/27 2U/P 1 TBD 20 1w TBD ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑ ΑΓΓΛΙΚΑ B2 2U/P 1 20 1w TBD ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ B2
4 Escuela Superior de Arte Dramatico de Sevilla
(E SEVILLA 06)
ΙΣΠΑΝΙΑ www.esadsevilla.com 2021/27 2U 1 1 12 5d-8h TBD ΤΕΧΝΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ B2 2U 1 1 12 5d-8h TBD ΤΕΧΝΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΑ B2
5 Academy of Art in Szczecin
(PL SZCZEC I15)
ΠΟΛΩΝΙΑ www.akademiasztuki.eu 2021/27 2U/P TBD 6 10 TBD 42 ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ B2 2U/P TBD 6 10 TBD 42 ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ B1