Ανακοινοποίηση στο ορθό ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΠΨΤ