Αλλαγή ώρας σε μαθήματα της Πέμπτης

Αλλαγή ώρας σε μαθήματα της Πέμπτης

Παρακαλώ ενημερωθείτε από τη σελίδα Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (uop.gr) για αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα που αφορούν στα μαθήματα: “Προγραμματισμός και Τέχνη ΙΙ” και “Στάδια της Παραγωγής ενός Οπτικοακουστικού Έργου”.