Αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα

Αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα

  • Το μάθημα “Εισαγωγή στην επιτέλεση: θεωρία και εφαρμογές” θα διδάσκεται στην αίθουσα προβολών της Πινακοθήκης (Πέμπτη 9-12 π.μ.).
  • Το μάθημα “Επιτέλεση και κοινωνικές εφαρμογές ΙΙΙ: κοινωνικό θέατρο” θα διδάσκεται στο ισόγειο των κεντρικών διδακτηρίων (Πέμπτη 6-9 μ.μ.)
  • Το μάθημα “Μεθοδολογία ΙΙ: επιστημονική έρευνα και συγγραφή” θα διδάσκεται στην αίθουσα Α2 του κτιρίου της Άριας (Πέμπτη 6-9 μ.μ.)
  • Το μάθημα “Στάδια της παραγωγής ενός οπτικοακουστικού έργου” θα διδάσκεται κάθε Πέμπτη 2-5 μ.μ. (στην αίθουσα Β2 της Άριας).