Πρόγραμμα “Αντιμετώπιση του σχολικού αποκλεισμού των Ρομά μέσω των παραστατικών τεχνών”