Οριστική κατάταξη φοιτητών/τριων της από 06/02/2023 πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση ΕΣΠΑ ακαδ.έτους 2022-2023

Οριστική κατάταξη φοιτητών/τριων της από 06/02/2023 πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση ΕΣΠΑ ακαδ.έτους 2022-2023