Μάθημα κας Βαρσαμοπούλου ‘Αγγλικά 1’ – Αναπλήρωση

Μάθημα κας Βαρσαμοπούλου ‘Αγγλικά 1’ – Αναπλήρωση

Τα μαθήματα ‘Αγγλικά 1’ της κας Βαρσαμοπούλου θα αναπληρωθούν την
Πέμπτη, 8 και 15 Δεκεμβρίου από 12-3μμ στην αίθουσα Ισογείου των
Κεντρικών Διδακτηρίων.