Επιτέλεση και κοινωνικές εφαρμογές IV – Αλλαγή αίθουσας

Επιτέλεση και κοινωνικές εφαρμογές IV – Αλλαγή αίθουσας

Το μάθημα “Επιτέλεση και κοινωνικές εφαρμογές IV: ακτιβισμός και δημόσια σφαίρα”, με διδάσκοντα τον κύριο Χάγερ, θα διδάσκεται από την επόμενη Δευτέρα 15 Μαϊου στην αίθουσα Α1 του κτιρίου της Άριας.