Δι@ύγεια – Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης με θέμα: Παράταση εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-23 λόγω κατάληψης στα Τμήματα της Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΔΑ: 6ΨΩΗ469Β7Δ-3Ι8)

Δι@ύγεια – Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης με θέμα: Παράταση εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-23 λόγω κατάληψης στα Τμήματα της Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΔΑ: 6ΨΩΗ469Β7Δ-3Ι8)

 

 

Virus-free.www.avast.com