Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EUNICE- Παρουσιάσεις ανοικτές στο κοινό