Αναπληρώσεις του μαθήματος “Ψηφιακή Τεχνολογία και Εμψύχωση Χαρακτήρων Ι”

Αναπληρώσεις του μαθήματος “Ψηφιακή Τεχνολογία και Εμψύχωση Χαρακτήρων Ι”

Την Τετάρτη 18/1 καθώς και την Τετάρτη 25/1 στις 3-6μμ. θα
πραγματοποιηθούν οι αναπληρώσεις του μαθήματος “Ψηφιακή Τεχνολογία και
Εμψύχωση Χαρακτήρων Ι”.