Αναπλήρωση μαθήματος κας Στούρνα

Αναπλήρωση μαθήματος κας Στούρνα

Το μάθημα της κας Στούρνα “Η συνεργασία μεταξύ των τεχνών: το σύγχρονο συνολικό έργο τέχνης” δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10/05/2023.
Η αναπλήρωση του θα γίνει την Πέμπτη 11/05/2023, ώρα 12:00-15:00, στην αίθουσα Ισογείου στα Κεντρικά Διδακτήρια.