Ανακοίνωση για το μάθημα Χρώμα: Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές

Ανακοίνωση για το μάθημα Χρώμα: Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές

Το μάθημα Χρώμα: Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές, την Πέμπτη 21/12 θα
γίνει στο Εργαστήριο Σκηνογραφίας.