Ανακοίνωση για τα μαθήματα της κας Στούρνα

Ανακοίνωση για τα μαθήματα της κας Στούρνα

Τα μαθήματα:

-Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ (Τετάρτη, 6.00-9.00)

-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Πέμπτη 9.00-12.00)

-ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙΙ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (Πέμπτη 6.00-9.00)

δεν θα πραγματοποιηθούν κατά τις εβδομάδες 5-9 Ιουνίου και 12-16 Ιουνίου.

Οι αναπληρώσεις θα προγραμματιστούν αργότερα, έπειτα από συμφωνία με τους/τις φοιτητές/τριες.