Αναβολή του μαθήματος “Προγραμματισμός και Τέχνη Ι”

Αναβολή του μαθήματος “Προγραμματισμός και Τέχνη Ι”

Το μάθημα “Προγραμματισμός και Τέχνη Ι” δεν θα γίνει την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου. Για την αναπλήρωσή του θα υπάρξει ενημέρωση.