Αναβολή μαθημάτων Ιστορία της Τέχνης και Η Performance στην Ελλάδα στις 16/12

Αναβολή μαθημάτων Ιστορία της Τέχνης και Η Performance στην Ελλάδα στις 16/12

Τα μαθήματα Ιστορία της Τέχνης και Η Performance στην Ελλάδα
αναβάλλονται στις 16/12 και θα αναπληρωθούν τον Ιανουάριο