Αναβολή μαθημάτων Ιστορία της Τέχνης και Η Performance στην Ελλάδα

Αναβολή μαθημάτων Ιστορία της Τέχνης και Η Performance στην Ελλάδα

Σας γνωρίζουμε ότι τα μαθήματα Ιστορία της Τέχνης και η Performance στην
Ελλάδα την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου αναβάλλονται και θα αναπληρωθούν
κατόπιν συνεννόησης