Αναβολή μαθημάτων Δημιουργία 3Δ Περιεχομένου Ι και Δημιουργία 3Δ Περιεχομένου ΙΙ

Αναβολή μαθημάτων Δημιουργία 3Δ Περιεχομένου Ι και Δημιουργία 3Δ Περιεχομένου ΙΙ

Σας γνωρίζουμε ότι τα μαθήματα Δημιουργία 3Δ Περιεχομένου Ι και
Δημιουργία 3Δ Περιεχομένου ΙΙ Πέμπτη 22 και Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου
αναβάλλονται και θα αναπληρωθούν κατόπιν συνεννόησης