Αναβολή μαθήματος

Αναβολή μαθήματος

Το μάθημα της κ. Βαρσαμοπούλου ‘Θεωρίες Φύλου και Σεξουαλικότητας στη
Θεατρική Πράξη’ θα ξεκινήσει την Τρίτη, 9 Μαΐου. Δεν θα γίνει την Τρίτη,
2 Μαΐου και θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.