Αναβολή μαθήματος κας Βαρσαμοπούλου

Αναβολή μαθήματος κας Βαρσαμοπούλου

“Το μάθημα “Θεωρίες Φύλου και Σεξουαλικότητας στη Θεατρική Πράξη” αναβάλλεται την Τρίτη 06/06/2023 και θα αναπληρωθεί την
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023, 9-12, στην αίθουσα Ισογείου στα Κεντρικά Διδακτήρια.