Αναβολή μαθήματος Επιτέλεση, σκηνοθεσία και διαδίκτυο: θεωρία και εφαρμογές

Αναβολή μαθήματος Επιτέλεση, σκηνοθεσία και διαδίκτυο: θεωρία και εφαρμογές

Σας γνωρίζουμε ότι τo μάθημα Επιτέλεση, σκηνοθεσία και διαδίκτυο: θεωρία
και εφαρμογές την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου αναβάλλεται και θα αναπληρωθεί
κατόπιν συνεννόησης