Αναβολή μαθήματος Επιτέλεση και Κοινωνικές Εφαρμογές Ι

Αναβολή μαθήματος Επιτέλεση και Κοινωνικές Εφαρμογές Ι

Σας γνωρίζουμε ότι τo μάθημα Επιτέλεση και Κοινωνικές Εφαρμογές Ι την
Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου αναβάλλεται και θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης