ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΛΙΚΑΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Υπεύθυνοι για τη γραμματειακή υποστήριξη:

  1. Δήμητρα Διαμαντίδου – Προϊσταμένη Γραμματείας Tηλ. 2752096129
    Fax 2752096128 και  email: pda-secr@uop.gr
  2. Σοφία Κυριακοπούλου, διοικητικός υπάλληλος γραμματείας Τμήματος, τηλ. 2752096127 και Fax 2752096128, email: sofkiria@uop.gr

Ώρες κοινού: Δευτέρα-Τετάρτη και Παρασκευή 10.00 π.μ. με 13.00 μμ.

Δ/νση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη

21100 Ναύπλιο